Artist

Spannocchia Courtyard

16x12

Oil on Panel